In opdracht van de Nederlandse Gasunie hebben wij drie Ellitrack-D dataloggers geïnstalleerd. De komende tijd zal de grondwaterstand in Beverwijk permanent gemonitoord worden, waardoor maatregelen om de grondwaterstand te verlagen in kaart gebracht kunnen worden.
Naast monitoring verzorgen wij tussentijdse rapportages en leveren wij de GWS-Monitor waardoor men continu de actuele grondwaterstand kan volgen.