Voor een spoedklus hebben wij het opstellen van het bemalingsplan voor een werk in Ravenstein begeleid. In samenwerking met Gasunie, Visser en Smit Bouw en Schuurmans B.V. is in korte tijd een bemalingpslan opgesteld. Daarnaast hebben wij dit plan gepresenteerd aan het bevoegd gezag. Door deze presentatie weet de toezichthouder naast de inhoud ook de gedachtegang achter het bemalingsplan en kan deze een snellere keuze maken in de beoordeling. Dit bespaard tijd, waardoor het opstarten van de bemalingswerkzaamheden tijdig uitgevoerdĀ kon worden.

Wij zullen tijdens de uitvoering van het project toezicht houden op de werkzaamheden en als contactpersoon voor het bevoegd gezag functioneren. Onze opdrachtgever kan hierdoor gerust verder met haar eigen werkzaamheden, en weet dat haar project in vertrouwde handen ligt.

De volledige bemalings-registratie zal ook hier via de GWS-Monitor gevoerd worden.